loader
BoeroeSwing Paramedische Praktijk is een jonge praktijk die werkt aan een optimale en duurzame gezondheid van de cliënt. Naast de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat zijn wij actief op het gebied van preventie, training, diëtetiek en lifestyle. Wij bieden diverse gezondheidsbevorderende programma’s op maat voor kinderen, volwassenen en senioren. Speciale aandacht is er voor een gezonde leefstijl: door middel van een combinatie van beweging, gezonde voeding en welzijn wil BoeroeSwing Paramedische Praktijk samen met de cliënt dit doel bereiken. Tevens ontwikkelen wij preventie- en interventieprogramma’s op maat voor bedrijven en instellingen. De focus ligt daarbij op terugdringen van ziekteverzuim en stress op de werkvloer door het inzetten van beweging als belangrijkste medicijn. Het leefstijlonderdeel van BoeroeSwing is onlangs verzelfstandigd en ondergebracht bij de werkmaatschappij Waka Bun Health Centre N.V. (i.o).
Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel je bewegingsapparaat genoemd. Daarnaast worden ziektes als diabetes, longemfyseem en hartklachten in samenspraak met de specialist mede behandeld.
Tijdens je eerste afspraak vormt onze fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van je klachten door je eerst een aantal vragen te stellen en je daarna te onderzoeken. Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met jou een behandelplan op. Dit behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van je klachten (preventie). Een fysiotherapeutische behandeling duurt een half uur tot een uur. Voor de intake trekken we altijd een uur uit zodat we een gedegen onderzoek kunnen doen en een doelgericht behandelplan kunnen opstellen. Tijdens een fysiotherapeutische behandeling ga je samen aan de slag in de behandelkamer of oefenzaal. Naast de fysieke behandeling door de fysiotherapeut doe je oefeningen voor meer kracht, coördinatie en lenigheid. De behandeling is maatwerk, helemaal toegesneden op jouw klachten, jouw lichaam en jouw doelstellingen!

De fysiotherapeuten bij BoeroeSwing Paramedische Praktijk zijn opgeleid om een scala aan klachten te behandelen. Echter heeft elke collega ook nog speciale aandachtsgebieden. Daarom zullen wij bij het maken van een afspraak al een indicatie van uw klachten willen hebben om zo een afspraak in te plannen bij de collega die deze klachten het best kan behandelen. We werken als team dus het kan soms gebeuren dat een fysiotherapeut een collega vraagt voor een second opinion om zeker te zijn dat de klachten op de beste manier behandeld worden.

Om te weten of de fysiotherapeutische behandelingen bij BoeroeSwing Paramedische Praktijk ook vergoed worden hebben we onderstaande informatie met betrekking tot de vergoedingen voor u genoteerd. Twijfelt u of de behandelingen in uw geval vergoed worden, vraag het ons en we kijken met u naar uw persoonlijke situatie.

Tarieven BoeroeSwing Paramedische Praktijk 2014

Consult Fysiotherapie (25 minuten)

SRD 75,-
(USD 22,50)

Consult Fysiotherapie aan huis (45 minuten)

SRD 105,-
(USD 31,50)

Consult Fysiotherapie indien in Nederland verzekerd

€ 21,-

Consult Diëtiek (30 minuten)

SRD 75,-
(USD 22,50)

Niet nagekomen afspraak

SRD 75,-

Second Opinion (incl.
terugrapportage aan de verwijzend arts)

SRD 150,-

Groepstrainingen (Spinning, Circuittraining, Kidsfit,
Seniorenfit) per kalendermaand

1x/week: 65,-

2x/week: 110-

3x/week: 165,-

Pinotape (Kinesiotape) per rol van 5m (5cm breed)

SRD 40,-

Coldpack

SRD 20,-

Spinningbroeken (alle maten à S-M-L-XL-XXL-XXXL)

SRD 85,-

Backstretcher

SRD 130,-

2-Prepare herstel supplement voor

SRD 130,-

N.B. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak te geschieden. Te laat afgemelde of niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht!

Wij hebben contracten met zowel het SZF als de particuliere verzekeraars en werken met garantiebrieven van alle bedrijven.

Indien u in het buitenland uw restitutie voor behandelingen ontvangt hanteren wij de door uw verzekeraar geldende tarieven. Informeer bij ons naar de hiervoor geldende afspraken.


Particulier:
Iemand die niet verzekerd is, en ook geen bedrijf heeft die garant staat voor de kosten is een particulier. De patiënt betaald dus het consult wat neerkomt op SRD 75,- per consult

SZF:
De patiënt komt met een verwijzing van de huisarts. Het SZF werkt met het reclamatiesysteem. De patiënt betaalt de behandeling vooruit en krijgt later een deel van het SZF terug. Belangrijk is dat op de betaalspecificatie exact de gegevens van de patiënt zoals die op het SZF pasje staan worden vermeld, denk hierbij aan de naam (bij getrouwde vrouwen altijd alleen de meisjesnaam), geboortedatum en het SZF nummer. Verder moet er op een betaalspecificatie duidelijk staan dat de nota voldaan is. Het SZF keert maximaal 10 keer per kalenderjaar een bedrag van SRD 50,- per behandeling uit. Op dit moment betekent dit dus 50 SRD van de 75 SRD die een behandeling kost. De betaalspecificatie wordt na de laatste behandeling meegegeven, of, als er meer dan 10 behandelingen gebruikt worden, na de 10e behandeling. Op de specificatie moet altijd duidelijk het SZF stempel en een handtekening geplaatst worden!

Self Reliance (PZS):
Self Reliance hanteert 2 verschillende dekkingen voor fysiotherapie. De Basiszorgverzekering dekt 10 consulten en de PZS Comfort en Comfort + dekken tot 15 consulten.
De huisarts verwijst met een garantiestelling. Deze garantiebrief is geldig voor 2 consulten en dient elke keer opnieuw aangevraagd te worden. Er kan per kalenderjaar dus maximaal 10 of 15 keer een behandeling gedeclareerd worden (5 garantiebrieven). PZS keert wel het volledige tarief uit voor consulten in de praktijk. Aan huis consulten worden niet extra vergoed en de klant dient het verschil (+40% zelf te betalen). Op de declaratie moet de naam, geboortedatum en het verzekeringsnummer staan, evenals het nummer(s) van de garantiebrief. De factuur wordt opgestuurd samen met de gekoppelde garantiebrieven naar PZS aan de Heerenstraat. Er zijn enkele bedrijven die speciale afspraken hebben met Self Reliance en een onbeperkte dekking hebben. Voorbeelden van deze bedrijven zijn de Nederlandse Ambassade, de Hakrinbank en RBC.

Assuria (AZPAS +):
Assuria kent twee pakketten, de AZPAS basiszorgverzekering en de AZPAS +. Beiden dekkken fysiotherapie, de basis met een maximum van 10 consulten per verzekeringsjaar en de Azpas + met een maximum van 18 per verzekeringsjaar. De huisarts schrijft een garantiebrief uit die voor het eerste consult geldig is. Deze garantiebrief moet worden opgestuurd naar de medisch adviseur van Assuria samen met een aanvraag formulier voor verdere garantiestelling. Dit formulier is een standaard concept waarin gegevens over de diagnose en de te verwachten behandeling genoteerd dienen te worden. Dit formulier stuur je intern door naar Rokaya, zij geleidt dit door naar Assuria. Assuria geeft dan later aan of de garantiestelling akkoord is. Elke verlenging van de behandelperiode moet apart worden aangevraagd bij de medisch adviseur via email (ook via Rokaya). Aan Huis consulten worden volledig vergoed, de huisarts dient dit echter wel specifiek aan te geven op de verwijzing.

Bedrijven:
Elk bedrijf heeft zijn eigen garantiesysteem. Soms moet de patiënt verlenging zelf aanvragen via de huisarts, soms moet de fysiotherapeut dit bij de bedrijfsarts doen. Het aantal zittingen per garantiebrief kan sterk variëren, de manier van aanleveren ook. Dus let altijd op de voorwaarden die op de brief staan.

BZSR:
De nieuwe zorgverzekering is toegankelijk voor kinderen tot 16 jaar en senioren vanaf 60 jaar. De uitvoering ligt bij Self Reliance. Patiënten hebben recht op 10 consulten per verzekeringsjaar. Aan huis consulten worden niet extra vergoed en de klant dient het verschil (+40% zelf te betalen). De garantiebrief wordt afgegeven door de huisarts en is geldig voor 2 consulten. Bij elke nieuwe garantiebrief dient een verlengingsverzoek (onderbouwd) verstuurd te worden naar de huisarts.

Sociale Zaken:
Mensen met een sociale zaken kaart hebben recht op fysiotherapeutische behandeling via het ’s Lands Hospitaal en het Revalidatiecentrum. Wanneer deze mensen zich bij ons melden voor behandeling mogen ze behandeld worden maar dienen ze het consult als een particulier te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat er een garantiestelling wordt afgegeven (bijv. als nabehandeling van een buitenlandse behandeling voor kanker). Dit betreft patiënten die onder een speciale regeling vallen en de vergoeding wordt dan ook geregeld via Sociale Zaken. Kinderen tot 16 jaar en senioren vanaf 60 jaar vallen tegenwoordig dus onder de BZSR en kunnen wel met een garantiebrief bij ons komen. De verwachting is dat deze regeling op korte termijn komt te vervallen door de komst van de Basis Zorg verzekering. Echter op dit moment (november 2015) zijn er nog heel wat mensen met een sociale zaken kaart en nog geen Basis Zorgverzekering.


F.O. Lashleystraat 63 A
Nieuw Nickerie
Tel: 8541977
Sadiodam 28
Meerzorg, Commewijne
Tel: 6804545Porfierstraat 6
Ma Retraite 5
Tel: 8994244 of 8994243Dependance Verpleeghuis Evie
Saotostraat 1, Ellen, Commewijne (op maandag, woensdag & vrijdag)
Tel: 6804222

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt hieronder ons een e-mail versturen.